Zelf meedoen

Wijkteam de Zuidwijken is op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die mee willen denken over en mee willen helpen in onze wijk. Met name vertegenwoordigers van de Tichelkuilen, Bronsbergen, Helbergen, de Waarden en de Weerdslag zijn nog niet vertegenwoordigd in ons team.

Wat vragen wij van u

Wij zijn op zoek naar mensen die willen samenwerken, meedenken, -praten en waar mogelijk -beslissen over de wijk waarin zij wonen.

Wat doet het wijkteam?

Het wijkteam is gesprekspartner voor instanties waar het de Zuidwijken betreft. Onze kerntaak is de leefbaarheid in de wijk vergroten d.m.v. het ondersteunen en/of meehelpen bij het organiseren van activiteiten. Ook houdt het Wijkteam zich, waar mogelijk, bezig met:

  • knelpunten in de wijk en buurt;
  • verkeer;
  • bewonersparticipatie.

Het wijkteam vergadert in principe een keer per maand met uitzondering van juli en augustus. Het Wijkteam bestaat uit:

  • bewoners (waarbij een zo’n groot mogelijk representativiteit worden nagestreefd waar het de geografische verdeling in de wijk, de leeftijd, huiseigenaar en huurder enz. betreft);
  • afgevaardigden van verenigingen en organisaties en projecten (waarbij een zo groot mogelijke variatie in organisaties wordt nagestreefd).

Indien nodig -en op initiatief van het wijkteam- worden beroepskrachten gevraagd deel te nemen aan (een deel van) de vergadering.

U doet mee met het wijkteam omdat:

  • U actief wil bijdragen aan het verbeteren van de Zuidwijken
  • U de kwaliteit van leven in de wijk belangrijk vindt.

Heeft u belangstelling om mee te doen, neemt u dan contact op met wijkteamdezuidwijken@gmail.com of bezoek een van onze vergaderingen. (Via onze e-mailservice en in de wijkagenda op onze website kunt u lezen waar en wanneer wij vergaderen.)