Grote zorgen om voortbestaan buurthuis De Uitwijk

Grote zorgen om het voortbestaan van buurtcentrum De Uitwijk!

Begin november heeft het wijkteam de Zuidwijken een brief gestuurd naar B en W en de Raad van de gemeente Zutphen. Hierin heeft het wijkteam haar zorg uitgesproken over de leefbaarheid in de wijk en met name het voortbestaan van ons buurthuis de Uitwijk. Het betreft het toekomstig beheer van de Uitwijk en de voorgenomen plannen om het gebouw op te kunnen knappen.

Hoe staat het er nu voor?

Op dit moment zijn de gemeente Zutphen (eigenaar van het pand) en Sociaal Wijkteam Perspectief (huurder/beheerder van het pand) in onderhandeling: er is nog steeds geen duidelijkheid over het toekomstig beheer van het pand.

Andere ontwikkelingen die het proces beïnvloeden

Verder zijn er nog veel andere ontwikkelingen die dat beïnvloeden zoals:

 • bezuinigingen voor het Sociaal wijkteam Perspectief
 • de landelijke overheid verplicht de gemeente Zutphen om een kostprijs dekkende huur te gaan berekenen voor het wijkgebouw.
 • er zijn fondsen nodig om de herinrichting van het buurthuis de kunnen bekostigen
 • er is sprake van zwaar achterstallig onderhoud aan het gebouw

Het wijkteam maakt zich grote zorgen. Waarover?

 • Of Perspectief beheerder van de Uitwijk blijft na de afspraak over de huur tot 2020?
  Momenteel maken veel groepen gebruik van de Uitwijk tegen een gereduceerde prijs, waardoor deze activiteiten laagdrempelig en voor iedereen betaalbaar zijn. Denk aan activiteiten voor ouderen zoals het sociaal eetcafé, meer bewegen voor ouderen, maar ook kaartclubs, activiteiten voor jongeren (waaronder koken), vergaderruimte voor buurtbewoners, kinderactiviteiten etc, knutsel – en handwerkgroepen etc. Is op termijn de kostprijs c.q. huur voor de gebruikers van het gebouw dan nog betaalbaar?
 • Het wijkteam is al 2 jaar met vertegenwoordigers van Perspectief aan het zoeken naar mogelijkheden om het wijkgebouw op te knappen.


Wat heeft het wijkteam nodig van de gemeente Zutphen?

 • Het wijkteam heeft als doel de leefbaarheid van de wijk te vergroten, maar daarnaast zorgen zij er ook voor dat alle huidige projecten en initiatieven voor ouderen en jongeren kunnen blijven plaatsvinden in een betaalbaar en sociaal buurthuis
 • Nu alvast een bedrag beschikbaar te stellen, zodat we de kleine interne aanpak /c.q. restauratie voor het gebouw in gang kunnen zetten.
 • Voordat de gemeente Zutphen een acceptabele huur gaat vragen willen we dat het hele gebouw wordt gerenoveerd: zowel van buiten als van binnen!

Verder hopen wij dat zowel de Burgemeester en wethouders als de Raad van de Gemeente Zutphen zich hiervoor in wil zetten.