Bedankt en hopelijk snel tot ziens in de vernieuwde Uitwijk!

Vrijwilligers en wijkbewoners bedankt voor uw inzet!

Het Wijkteam de Zuidwijken en alle beroepskrachten, die werkzaam zijn in onze wijk wensen u gezond en gelukkig 2021. Met dank aan de vele vrijwilligers en zuidwijkbewoners die zich afgelopen jaar zo ingezet hebben voor onze wijk.

Grondige restauratie in de Uitwijk

Extra moeilijk was het jaar  2020 omdat het wijkgebouw  “de Uitwijk” het grootste deel van de tijd gesloten was door corona. Inmiddels zal het half februari 2021 worden voordat we weer gebruik kunnen maken van de Uitwijk, omdat er momenteel een grondige restauratie plaats vindt.
De keuken, toiletten etc. worden vervangen en straks zullen we daar weer fantastisch terecht kunnen met de activiteiten zoals het Eetcafe, koken, kaarten en tekenen, schaken en muziekles en andere creatieve  en activiteiten groepen. En niet te vergeten de inloopspreekuren van Perspectief en andere dienstverlenende mensen.

Op de websites van het Wijkteam de Zuidwijken en Perspectief kunt u informatie vinden over de stand van zaken, de bewoners initiatieven, ons werk en hoe u zelf actief kunt worden. Heeft u belangstelling om mee te doen of heeft u een leuk idee, neem dan contact met ons op. Wijkteamdezuidwijken@gmail.com of bel 0575 521908.