Wens voor de wijk?

Heeft u een wens voor de wijk?

Het wijkteam zoekt:

enthousiaste buurtbewoners die mee willen denken en helpen in onze wijk. Met name bewoners van de Tichelkuilen, Bronsbergen, Helbergen, de Waarden en de Weerdslag zijn nog niet vertegenwoordigd in ons team.

Wat doet het wijkteam?

Het wijkteam is gesprekspartner voor instanties waar het de Zuidwijken betreft en houdt zich, waar mogelijk, bezig met:

  • knelpunten in de wijk
  • verkeer;
  • bewonersparticipatie en andere zaken
  • organiseren en ondersteunen van activiteiten

U doet mee met het wijkteam omdat:

  • U actief wil bijdragen aan het verbeteren van de Zuidwijken
  • U de kwaliteit van leven in de wijk belangrijk vindt.

Heeft u belangstelling om mee te doen, neemt u dan contact op met wijkteamdezuidwijken@gmail.com of bel voor meer info met 0575 521908.