Wijkagent

Mijn naam is Sophie Galenkamp.

Na de politieacademie in 2004, heb ik vanaf 2008 een aantal jaren gewerkt als hoofdagent in Nunspeet, daarna ben ik vanaf 2012 actief geweest als wijkagent in Brummen.

Sinds 2015 werk ik als wijkagent in de Zuidwijken aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Samen met inwoners, ondernemers, de gemeente, scholen, woningbouw, perspectief, het wijkteam en andere mensen die in en voor de wijk werkzaam zijn, maken we afspraken,  bijvoorbeeld  over knelpunten en overlast gevende situaties. Verder treed ik als dat nodig is, net als andere politiemedewerkers, op bij misstanden en deel indien nodig ook bekeuringen uit voor verkeersgedrag, lawaaioverlast, milieuovertredingen, alcohol of drugs, inbraak of zelfs geweld in de omgeving.

Wijkbewoners zijn belangrijk voor mij en kunnen mij helpen bij het uitvoeren van mijn taak. Jullie wonen in het gebied waar ik werk. Jullie zien en horen veel meer en zijn in veel gevallen de oren en de ogen van de buurt. Jullie kennen je eigen straat en/of buurt als geen ander. Door tijdig overlast gevende en/of verdachte situaties te signaleren kunnen jullie zelf actief meewerken aan een veilige en leefbare woonomgeving. Daarbij geldt dat het zelf oplossen van overlast gevende situaties voor gaat.

Zelfredzaamheid als burger is iets wat de politie stimuleert.
Het valt mij op dat mensen zeggen: “Daar val je de politie toch niet mee lastig”. En natuurlijk niet alles is voor de politie, maar verdachte situaties, waar u een vreemd “onderbuik gevoel” van krijgt, mag u zeker melden. Ik heb liever dat u iets te veel meldt, dan 1 keer te weinig. Het is niet voor niets dat de politie aan mensen vraagt oren en ogen open te houden.  Ik verwacht niet van u dat u altijd vreemden aanspreekt, maar wel dat u een signalement of kenteken noteert of een foto ervan maakt. Dit kan de politie verder helpen in het opsporingsonderzoek.

Ziet u een strafbaar feit op heterdaad gebeuren dan mag u direct 112 bellen. Betreft het een strafbaar feit die iets langer geleden gepleegd is, dan mag u dit aan mij doorgeven.

Eventueel met de namen van de veroorzakers erbij, waarna ik actie onderneem. Bent u zelf het slachtoffer van een vernieling, diefstal etc is mijn vraag om aangifte te doen.

Tegenwoordig kan dit voor veel zaken via onderstaand internet adres als er geen dader bekend is. Is er wel een dader bekend of betreft het een uitgebreide aangifte, dan  kunt u telefonisch een afspraak maken voor het doen van aangifte aan het politiebureau te Zutphen.

Indien het gaat om overlast gevende situaties waar geen aangifte van komt maar waar de politie wel van op de hoogte moet zijn, kunt u mij mailen of bellen. Ik werk meestal dinsdag en woensdag in de wijk. Om het weekend draai ik diensten in de surveillance mee. Tijdens deze diensten ben ik niet altijd voor mijn wijk beschikbaar, maar kunt mij uiteraard wel bereiken.

Vriendelijke groeten,

Sophie Galenkamp

Wijkagent Zutphen – Zuidwijken
Internetadres: www.politie.nl

 

Politie | Oost-Nederland | Noord-Oost Gelderland | IJsselstreek | Zutphen

Houtwal 3 | 7201 ES | Zutphen

Tel: 0900-8844