Buurtnetwerk

Buurtnetwerk de Zuidwijken is sinds 1 januari 2012 een zelfstandige groep bewoners die wil samenwerken, meedenken- en meebeslissen over de wijk waar deze bewoners wonen. Daarbij ligt de nadruk op de leefbaarheid in de Wijk.

De huidige vormgeving van Buurtnetwerk de Zuidwijken is ontstaan naar aanleiding van een andere visie binnen de gemeente op wijkgericht werken, met meer nadruk op burgerparticipatie.

De Gemeente Zutphen wil de samenleving uitdagen en helpen om de wijken sociaal, mooi, schoon, heel en veilig te houden. Hiervoor heeft de gemeente het Wijkgericht Werken in het leven geroepen.
De Zuidwijken is een van de zes wijken in de gemeente.

Het Buurtnetwerk kan altijd een beroep doen op Monique van ‘t Erve , de wijkregisseur. Zij is de verbindende factor tussen de netwerken binnen de Wijk.

Samen de wijk leefbaar houden

Na vooral veel vergaderen en “meepraten/meedenken” hebben we besloten dat we het over een andere boeg gaan gooien. Bewoners met klachten en vragen over de Wijk zullen wij waar mogelijk direct doorverwijzen naar de betreffende afdelingen binnen de gemeente.
Het Buurtnetwerk wil graag via deze website en de e-mailservice contact leggen met u, de Wijkbewoners.

Wij willen samen met u de wijk leefbaar houden. Maar, dat kan alleen wanneer u ons daarbij helpt. We richten op activiteiten in de Wijk die de sfeer en leefbaarheid vergroten.
Ook willen we met u in gesprek over uw Wijk en bent u welkom om mee te praten tijdens een wijkteamvergadering. De data en locaties vindt u in de wijkagenda.
En, heeft u interesse in het wijkteam nieuwe stijl, schroom dan niet en kom eens langs op een vergadering. U bent van harte welkom. Samen willen we de wijk leefbaar houden.

Als wijkteam kunnen wij over wijkbudget beschikken. Samen met de wijkregisseur verdelen wij dit budget over initiatieven in de wijk. Wijkbewoners kunnen voor hun idee voor de wijk budget aanvragen.

Wijkkaart