Elke laatste zaterdag van de maand repaircafe in de Uitwijk

29 mei 2023

Huisregels in het Repair Café Zutphen

 • De activiteiten in het Repair Café worden op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Bezoekers kunnen zelf, als ze dat willen ook repareren met hulp van de reparatiedeskundigen.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties moet apart worden betaald.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. De hoogte van de bijdrage wordt door de bezoeker bepaald.

Foto van een bord bij de Uitwijk met daarop de volgende tekst: Repaircafe Zutphen is vandaag open van 13:00 tot 16:00. Buurthuis de Uitwijk, Brink 116 Zutphen

Weten wanneer alle evenementen zijn?