Wijkagent

Hans de Bode

Functie
Wijkagent
Telefoonnummer
0900 8844 (melding zonder aangifte)

Overige links

Wat doet de wijkagent?

De wijkagent werkt aan de leefbaarheid en veiligheid in de Zuidwijken. Samen met inwoners, ondernemers, de gemeente, scholen, woningbouw, Perspectief, het wijkteam en andere mensen die in en voor de wijk werkzaam zijn maakt de wijkagent afspraken, bijvoorbeeld  over knelpunten en overlast gevende situaties.

Verder treedt een wijkagent, net als andere politiemedewerkers, zo nodig op bij misstanden. Soms deelt hij ook bekeuringen uit voor verkeersgedrag, lawaaioverlast, milieuovertredingen, alcohol of drugs, inbraak of zelfs geweld in de omgeving.

Wijk en buurtbewoners zijn in veel gevallen de oren en de ogen van de buurt.

U kent uw eigen straat en/of buurt als geen ander. Door tijdig overlast gevende en/of verdachte situaties te signaleren kunt u zelf actief meewerken aan een veilige en leefbare woonomgeving. Daarbij geldt dat het zelf oplossen van overlast gevende situaties voor gaat. Zelfredzaamheid als burger is iets wat de politie stimuleert.

Mensen vinden het soms lastig te bepalen waar je de politie wel of niet mee lastig valt. Natuurlijk hoeft niet alles door de politie te worden opgelost, maar verdachte situaties, waar u een vreemd ‘onderbuik gevoel’ van krijgt, mag u zeker melden. U kunt beter iets te veel melden, dan één keer te weinig. Het is niet voor niets dat de politie aan mensen vraagt oren en ogen open te houden. Een wijkagent verwacht niet van u als bewoner dat u vreemden aanspreekt, maar wel dat u een signalement of kenteken noteert of een foto ervan maakt. Dit kan de politie verder helpen in het opsporingsonderzoek.

Ziet u een strafbaar feit op heterdaad gebeuren dan mag u direct 112 bellen.

Een strafbaar feit dat iets langer geleden gepleegd is kunt u ook doorgeven, eventueel met de namen van de veroorzakers erbij. De wijkagent zal dan in actie komen. Bent u zelf het slachtoffer van een vernieling, diefstal of iets dergelijks, doe dan aangifte. Dat kan tegenwoordig gemakkelijk via www.politie.nl.

Digitaal aangifte doen kan bij de meeste zaken waarbij de dader niet bekend is. Is er wel een dader bekend of betreft het een uitgebreide aangifte, maak dan telefonisch een afspraak voor het doen van aangifte aan het politiebureau te Zutphen via 0900 88 44.

Indien het gaat om overlast gevende situaties waar geen aangifte van komt maar waar de politie wel van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met 0900 88 44 of contact opnemen via het meldformulier.

Wijkagent Zutphen – Zuidwijken